خورشید خانم: http://s1.picofile.com/file/7206324294/01_KHORSHID_KHONUM.mp3.html

چه باید کرد: http://s2.picofile.com/file/7206309565/03_CHE_BAYAD_KARD.mp3.html

محتاج: http://s1.picofile.com/file/7206314943/05_MOHTAJ_.mp3.html

جواب: http://s2.picofile.com/file/7206316876/04_JAVAB.mp3.html

ستاره دنباله دار: http://s2.picofile.com/file/7206319672/06_SETARE_DONBALE_DAR_.mp3.html