باور کن: http://s2.picofile.com/file/7206221284/BAVARKON.mp3.html

دریایی: http://s2.picofile.com/file/7206223973/DARYAI.mp3.html

همسفر: http://s2.picofile.com/file/7206227311/HAMSAFAR.mp3.html

شب شیشه ای: http://s2.picofile.com/file/7206244515/SHAB_E_SHISHEI.mp3.html

وقتشه: http://s1.picofile.com/file/7206236234/VAKHTESHE.mp3.html

پل: http://s2.picofile.com/file/7203963438/Pol_shaho_old_music_mihanblog_com.mp3.html