دوراهی: http://s1.picofile.com/file/7206168167/2rahi_shaho_full_album_mihanblog_com.mp3.html

گریز: http://s1.picofile.com/file/7206166234/goriz.mp3.html

خانم گل: http://s2.picofile.com/file/7206180000/khanomgol_shaho_full_album_mihanblog_com.mp3.html

ترانه خون: http://s1.picofile.com/file/7206178816/taranekhoon.mp3.html

خواب رنگی: http://s1.picofile.com/file/7206207418/khaberangi.mp3.html

هزار و یک شب: http://s2.picofile.com/file/7206183438/hezaroyekshab.mp3.html

همدم: http://s2.picofile.com/file/7206210642/hamdam.mp3.html

خلیج: http://s1.picofile.com/file/7206193652/khalij.mp3.html

ستاره های سربی: http://s2.picofile.com/file/7206194187/setarehaye_sorbi.mp3.html

نگو با من: http://s2.picofile.com/file/7206189137/nago_ba_man.mp3.html

پاییز: http://s2.picofile.com/file/7206202254/paieez.mp3.html