با تو: http://s2.picofile.com/file/7206049993/1_Ba_To.mp3.html

سبد سبد: http://s1.picofile.com/file/7206060428/2_Sabad_Sabad.mp3.html

زبانم را نمیفهمی: http://s2.picofile.com/file/7206064187/3_Zabanam_Ra_Namifahmi.mp3.html

خونه: http://s1.picofile.com/file/7206070107/4_Khooneh.mp3.html

منزل به منزل: http://s2.picofile.com/file/7206074622/5_Manzel_Beh_Manzel.mp3.html

بگو ای یار بگو: http://s2.picofile.com/file/7206075157/6_Begoo_Ey_Yar_Begoo.mp3.html

هموطن: