نیستی: http://s1.picofile.com/file/7214992896/track1.mp3.html

تکیه بر باد: http://s2.picofile.com/file/7214996448/tekye_bar_bad.mp3.html

آهای مردم دنیا: http://s1.picofile.com/file/7215004301/ahay_mardome_donya.mp3.html

گره کور: http://s2.picofile.com/file/7215025692/gereh_koor.mp3.html

سهم من: http://s1.picofile.com/file/7215019137/sahme_man_2_.mp3.html

آینه: http://s1.picofile.com/file/7215001612/ayeneh.mp3.html

پند حافظ: http://s2.picofile.com/file/7215014294/TRACK0_6_2.mp3.html

به خود رسیدن: http://s2.picofile.com/file/7215035799/be_khod_residan.mp3.html