طلوع کن: http://s1.picofile.com/file/7214741498/01TOLO_KON.mp3.html

الا تمام عاشقان: http://s1.picofile.com/file/7214746341/02ALA_TAMAME_ASHEGHAN.mp3.html

بشکن: http://s1.picofile.com/file/7214754080/03BESHKAN.mp3.html

تورا نگاه میکنم: http://s1.picofile.com/file/7214756983/04TORA_NEGAH_MIKONAM.mp3.html

شب دوباره: http://s1.picofile.com/file/7214761505/05SHABE_DOBARE.mp3.html

من از تو یاد گرفتم: http://s2.picofile.com/file/7214766448/06MAN_AZ_TO_YAD_GEREFTAM.mp3.html