روزگار-ابی: http://s1.picofile.com/file/7205926127/track01.mp3.html

گل سرخ-ابی: http://s2.picofile.com/file/7205934187/track02.mp3.html

نون و پنیر و سبزی-ابی: http://s2.picofile.com/file/7205945371/track03.mp3.html

درد دلمو بشنو-عارف: http://s1.picofile.com/file/7205949351/track04.mp3.html

خواب ستاره-عارف: http://s2.picofile.com/file/7205964187/track05.mp3.html

مردم همیشه مردم-ابی: http://s1.picofile.com/file/7205959779/track06.mp3.html