سادگی: http://s1.picofile.com/file/7206675913/Track02.mp3.html

ستاره دنباله دار: http://s2.picofile.com/file/7206319672/06_SETARE_DONBALE_DAR_.mp3.html

آرزو: http://s2.picofile.com/file/7206680214/Track05.mp3.html

روزگار: http://s1.picofile.com/file/7206684515/Track08.mp3.html