نگو با من: http://s1.picofile.com/file/7206638488/01_NAGO_BA_MAN.mp3.html

گریه مستی: http://s2.picofile.com/file/7206645799/02_GERIE_MASTI.mp3.html

مادر بزرگ: http://s2.picofile.com/file/7206651177/03_MADAR_BOZORG.mp3.html

حیلت رها کن: http://s2.picofile.com/file/7206654836/04_HILAT_RAHA_KON.mp3.html

تو کی هستی: http://s1.picofile.com/file/7206657204/05_TO_KE_HASTI.mp3.html

faraway: http://s2.picofile.com/file/7206660000/06_FARAWAY.mp3.html

پیر: http://s2.picofile.com/file/7206665371/07_PIER.mp3.html

خدا میداند: http://s1.picofile.com/file/7206668709/08_KHODA_MIDANAD.mp3.html

شب: http://s2.picofile.com/file/7206669565/09_SHAB.mp3.html