گل بهارم: http://s1.picofile.com/file/7206537632/1_Ebi_Gol_e_Baharam.mp3.html

بگو نه: http://s1.picofile.com/file/7206539030/2_Ebi_Bego_Na.mp3.html

صدام کردی: http://s2.picofile.com/file/7206540535/3_Ebi_Sedam_Kardi.mp3.html

وقتی تو نیستی: http://s1.picofile.com/file/7206542789/4_Ebi_Vaghti_To_Nisti.mp3.html

حنا خانم: http://s1.picofile.com/file/7206545371/5_Ebi_Hana_Khanom.mp3.html

رازقی: http://s2.picofile.com/file/7206555806/6_Ebi_Razeghi.mp3.html

من اگه خدا بودم: http://s1.picofile.com/file/7206558488/8_Ebi_Parvaneie_Dar_Mosht.mp3.html

پروانه ای در مشت: http://s2.picofile.com/file/7206566769/7_Ebi_Man_Ageh_Khoda_Bodam.mp3.html

راه من: http://s2.picofile.com/file/7206596769/9_Ebi_Raahe_Man.mp3.html