نازی ناز کن: http://s2.picofile.com/file/7206489030/01_NAZI_NAZ_KON.mp3.html

پوست شیر: http://s1.picofile.com/file/7206489886/02_POOST_E_SHIR.mp3.html

کندو: http://s1.picofile.com/file/7206493866/03_KANDOO.mp3.html

بدرقه: http://s1.picofile.com/file/7206495585/04_BADRAGHEH.mp3.html

شب مرد تنها: http://s2.picofile.com/file/7206498709/05_SHAB_MARD_E_TANHA.mp3.html

میلاد: http://s1.picofile.com/file/7206500749/06_MILAD.mp3.html

باغ بلور: http://s1.picofile.com/file/7206502468/07_BAGH_E_BOLUR.mp3.html

باد و بیشه: http://s1.picofile.com/file/7206513759/08_BAD_O_BISHEH.mp3.html

سادگی مرا ببخش: http://s2.picofile.com/file/7206519244/09_SADEGIYE_MARA_BEBAKHSH.mp3.html

سایه: http://s1.picofile.com/file/7206534294/10_SAYEH.mp3.html

شب زخمی: http://s1.picofile.com/file/7206536020/11_SHAB_E_ZAKHMI.mp3.html